Sagsforløb

Sager om voldsoffererstatning starter med en politianmeldelse af forbrydelsen. En ansøgning om erstatning indleveres til politiet, som videresender anmeldelsen til Erstatningsnævnet.

Vi anbefaler, at du straks tager kontakt til os for at sikre en korrekt og tryg sagsbehandling.

Normalt vil du blive tilbudt at få beskikket en bistandsadvokat, som skal hjælpe dig igennem forløbet under straffesagen mod voldsudøveren. En bistandsadvokat skal hjælpe dig igennem retssagen, herunder støtte dig i forbindelse med politiafhøring og vidneafhøring. Endvidere skal en bistandsadvokat opgøre de – normalt kun foreløbige – erstatningskrav, som man som offer kan opgøre på tidspunktet for straffesagen.

Normalt behandles en straffesag ganske tidligt i forløbet, hvorimod det kan tage lang tid, før dine varige skader (både de helbredsmæssige og økonomiske) kan bedømmes. Derfor vil en erstatningssag ofte kører videre i en lang periode efter, at straffesagen mod skadevolderen er afsluttet. Det er hensigtsmæssigt, at det er den samme advokat, der hjælper dig igennem hele forløbet, så du sikres en sammenhængende sagsbehandling. Du bør derfor sørge for at få din erstatningsadvokat beskikket som bistandsadvokat.

Erstatningen udbetales normalt af staten via Erstatningsnævnet. Du behøver således ikke have en sag kørende direkte overfor voldsmanden/krænkeren. Selve udmålingen af erstatning ligner andre erstatningssager, hvorfor du kan læse nærmere under det generelle sagsforløb for erstatningssager.

Hvis du er i tvivl omkring sagsforløbet eller sagen i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os for en foreløbig vurdering af dine muligheder og behov for bistand. Det er generelt en god ide at lade en erfaren erstatningsadvokat vurdere sagen og yde overordnet rådgivning, således at du kommer rigtigt fra start.