Kompensation

Kompensation for personskade i voldsoffersager udmåles efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Efter Offererstatningsloven kan man med visse begrænsninger have krav på erstatning for skade på tøj mv. og mindre kontantbeløb, som blev ødelagt eller stjålet ved forbrydelsen.

Efter Erstatningsansvarsloven kan du opnå erstatning for en række forskellige poster. De vigtigste poster er:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetabserstatning
  • Erstatning for varige behandlingsudgifter

Kompensationen udbetales af staten (via politiet). Du kan læse nærmere om de enkelte poster under vores generelle information om kompensation i erstatningssager. Erstatningsnævnet betaler også en del af advokatomkostningerne. Hvis du er i tvivl om sagsgangen, er du velkommen til at kontakte os for en vurdering.

Du har i voldsoffersager også krav på erstatning for ødelagt tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som mistes eller ødelægges i forbindelse med voldsudøvelsen. Hvis du er blevet udsat for en seksuel krænkelse eller et særlig groft overfald, kan du endvidere have krav på godtgørelse for tort.