Anbefalinger

Udover vores generelle anbefalinger i erstatningssager, bør du i sager om voldsoffererstatning:

  • Anmelde forbrydelsen til politiet hurtigst muligt (om muligt indenfor 24 timer)
  • Indgive din ansøgning om erstatning indenfor 2 år fra forbrydelsen (forældelse)
  • Kontakte din erstatningsadvokat tidligt i forløbet, så du får den rette rådgivning

Herudover er det vigtigt, som i andre erstatningssager, at du sikrer dokumentation for både gener og eventuelle udgifter i forbindelse med skaden og behandlingen heraf. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os.