Overordnet om voldsofre

Grove & Partnere kan hjælpe dig, hvis du er offer for en forbrydelse, herunder vold eller seksuel krænkelse.

Hvis du har været udsat for en voldsforbrydelse, kan du have ret til erstatning for personskade. Du kan herunder have krav på tortgodtgørelse.

Som voldsoffer har du ret til erstatning direkte fra staten. Du behøver ikke at rejse kravet direkte overfor gerningsmanden.

Du har typisk ret til erstatning som voldsoffer:

  • Når du har været udsat for vold eller anden krænkelse
  • Selvom skadevolder er ukendt eller ikke kan findes
  • Selvom skadevolder er under 15 år
  • Selvom skadevolder er utilregnelig
  • Selvom du er ansat i et job med særlige risici (f.eks. politiet eller psykiatrien)

Det er som udgangspunkt en betingelse, at forbrydelsen anmeldes til politiet uden unødigt ophold. Vi er med dig hele vejen – også i retten – hvis du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring i straffesagen mod gerningsmanden.

Det er altid en fordel at få sagen vurderet af en erfaren erstatningsadvokat. Vi henviser dig i øvrigt til informationerne her på siden, ligesom du er velkommen til at kontakte os for en foreløbig vurdering af din sag.

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999