Sagsforløb

Personskade, der forvoldes af motorkøretøjer (biler, motorcykler, knallerter etc.) f.eks. ved sammenstød, erstattes som altovervejende hovedregel fuldt ud – uanset egen skyld. Det er kun, hvis den skadelidte har udvist kvalificeret grov egen skyld, at nedsættelse og eventuelt bortfald af erstatningen kan komme på tale.

Hvis modparten kræver nedsættelse af ansvaret, har vi mangeårig erfaring med alligevel at gennemføre krav om fuld erstatning ved domstolene.

sagsforløbet vil typisk se således ud:

  1. Aftale om bistand og klar aftale om honorar
  2. Indsamling af dokumentation mhp. identifikation af modpart og fremsættelse af erstatningskrav
  3. Løbende forhandling med modpartens forsikring
  4. Udbetaling af erstatning og vejledning om kreditorbeskyttelse

Derudover henviser vi til vores generelle information om sagsforløbet ved erstatningsretslige sager.