Anbefalinger

Det er vigtigt, at du har dokumentationen i orden, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Hvis sagen ikke undersøges af politiet, er det vigtigt, at du selv sikrer beviserne i form af f.eks. fotos af skaderne på køretøjerne og af ulykkesstedet, ligesom du bør sikre navne og kontaktdata på både modpart og vidner.

Du bør hurtigst muligt søge læge, og sørge for, at dine gener efter ulykken bliver journalført. Ellers risikerer du, at det senere bliver svært at bevise, at generne skyldes ulykken. Hvis du har været på skadestuen i forbindelse med uheldet, vil din skade være journalført der, men det er vigtigt at sikre sig, at alle gener registreres.

Herudover bør man løbende sørge for, at samtlige helbredsgener dokumenteres, så der ikke opstår længevarende “huller” i klagebeskrivelsen.

Du bør endvidere sikre dig dokumentation for afholdte udgifter og gemme ansættelsesbeviser, lønsedler og f.eks. dagpengespecifikationer til brug for dokumentation af dine erstatningskrav. Generelt er det altid bedst at sikre sig dokumentationen så tidligt som muligt, da den kan være vanskeligt at fremskaffe senere.

Derudover anbefaler vi dig at læse vores generelle anbefalinger i erstatningssager og kontakte os hurtigst muligt efter uheldet, så vi så tidligt som muligt kan give dig den rette rådgivning og hjælpe dig sikkert igennem sagsforløbet.