Thomas Stigaard

Advokat (H)
Speciale i erstatningsret

Thomas Stigaard er født i 1971 på Bornholm og blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1996. Han fik advokatbeskikkelse i 1999 og møderet for Højesteret i 2005. Han har siden 2004 været medindehaver af Grove & Partnere, hvor han har specialiseret sig indenfor erstatnings- og forsikringsret.

Thomas er medlem af bestyrelsen i FEF (advokaternes Faggruppe for Erstatnings- og Forsikringsret) og medlem af Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Peopil (Pan European Organisation of injury lawyers), Procedureadvokaterne og AIDA (Association Internationale de Droit des Assurance), samt APIL (The Association of Personal Injury Lawyers).