Søren H. M. Larsen

Advokat (H)
Speciale i erstatningsret

Søren er født i 1969 i Århus og blev cand.jur. fra Århus Universitet i 1995. Han fik advokatbeskikkelse i 1998 og møderet for Højesteret i 2007. Søren har siden 2004 været medindehaver af Grove & Partnere. Han har i mere end 15 år beskæftiget sig med personskadesager og har specialiseret sig indenfor erstatnings- og forsikringsret.

Søren er medlem af FEF (advokaternes Faggruppe for Erstatnings- og Forsikringsret), af Procedure-advokater, samt Foreningen af Erstatningsretsadvokater, Peopil (Pan European Organisation of injury lawyers) og AIDA (Association Internationale de Droit des Assurance).