Sagsforløb

Når du har været udsat for en skade, bør du undersøge, hvilke forsikringer du har, og som eventuelt berettiger dig til kompensation. Hvis du er usikker på, om du har fået den rette behandling, anbefaler vi dig altid at rådføre dig med os.

Hvis vi aftaler at bistå dig, vil forløbet typisk skride frem således:

  1. Overordnet vejledning og rådgivning vedr. bl.a. bevissikring
  2. Klar aftale om beregning af honorar
  3. Grundigere gennemgang af sagens akter og øvrig dokumentation
  4. Evt. indhentelse af yderligere dokumentation, f.eks. ved speciallæge eller kommune
  5. Forhandling med forsikringsselskabet med henblik på forlig
  6. Indgåelse af forlig eller indbringelse for Ankenævnet for Forsikring
  7. Eventuel domstolsprøvelse
  8. Udbetaling af kompensation, herunder rådgivning om kreditorbeskyttelse

Mange sager kan afsluttes uden tvist, allerede fordi vi kan rådgive dig relevant om udsigten til at få medhold i en klagesag. Hvis det bliver nødvendigt, er vi dog med dig hele vejen i en eventuel retssag.