Kompensation

Størrelsen af din kompensation afhænger af den enkelte forsikring og de tilknyttede forsikringsbetingelser. I langt de fleste tilfælde er du berettiget til kompensation fra din forsikring, selvom du allerede har modtaget, eller forventer at modtage, kompensation fra andre parter, f.eks. en ansvarlig modpart, jf. Erstatningsansvarsloven.

Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsydelsen skal beregnes, er du altid velkommen til at kontakte os for en overordnet vurdering af sagen, hvor vi også kan rådgive dig omkring det videre forløb.