Anbefalinger

Hvis du er involveret i en ulykke, der medfører varigt mén, indtægtstab eller udgifter til behandlinger og lignende, bør du hurtigst muligt undersøge, om du er dækket af en forsikring, der kan hjælpe dig.

  • Undersøg altid, hvilke forsikringer du har. Husk, at du også kan være forsikret via din arbejdsgiver, fagforening, bank eller pensionsordning.
  • Anmeld skaden så hurtigt som muligt til samtlige relevante forsikringer for at undgå forældelse og eventuel karenstid.
  • Husk, at du kan have ret til kompensation fra din forsikring, selvom der er udbetalt erstatning fra anden side.
  • Kontakt os, hvis du er i tvivl.

I forhold til f.eks. bevissikringen kan du læse nærmere under vores generelle afsnit om anbefalinger i erstatningssager. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.