Sagsforløb

Sagsforløbet afhænger af sagstypen. Du kan læse nærmere om sagsforløbet i vores forskellige sagsområder her:

Generelt anbefaler vi, at du som det første rådfører dig med os. Desuden bør du læse vores anbefalinger, som bl.a. beskriver den bevissikring, du selv kan foretage. Hvis vi aftaler at indlede et samarbejde, vil forløbet typisk skride frem således:

  1. Overordnet vurdering af sag og vejledning om bl.a. bevissikring
  2. Klar aftale om beregning af honorar
  3. Gennemgang af sagens akter og øvrig dokumentation
  4. Evt. indhentelse af yderligere dokumentation, f.eks. ved speciallæge
  5. Løbende forhandling med modparten
  6. Indgåelse af forlig eller sagsanlæg
  7. Udbetaling af erstatning, herunder rådgivning om kreditorbeskyttelse

Mange sager kan afsluttes uden en retssag. På baggrund af vores erfaring er vi gode til at vurdere mulighederne for et godt forlig.

I mange tilfælde kan det vise sig nødvendigt, at sagen indbringes for domstolene. I disse tilfælde bistår vi dig hele vejen. Vi vil forud for retssagen informere dig grundigt om, hvordan du skal forholde dig, og hvorledes du skal bidrage.