Overordnet om erstatningssager

Hvis du kommer til skade, er det vigtigt at få afklaret, om du har ret til erstatning. Der er mulighed for erstatning ved mange af hverdagens skader og ulykker. Det er en fordel at lade en professionel erstatningsadvokat se på sagen.

Kommer du eksempelvis til skade ved:

  • En ulykke, der skyldes uagtsom adfærd fra en andens side, har du som udgangspunkt ret til erstatning
  • En færdselsulykke, er der næsten altid adgang til erstatning uden hensyn til skyld. Der er særlige regler herom.
  • En arbejdsulykke, har du ofte ret til supplerende erstatning, hvis nogen kan klandres for ulykken.
  • En voldsforbrydelse, er der normalt adgang til erstatning fra staten.
  • En behandlingsskade, er der i visse tilfælde adgang til erstatning via patienterstatnings­ordningen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har krav på, bør du søge professionel hjælp. Det kan nemlig være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger, og du kan altid få en vurdering af din situation hos os.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via nedenstående formular. Desuden henviser vi til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med:

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999