Sagsforløb

Din arbejdsgiver skal indenfor 9 dage melde arbejdsskaden til virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Under visse omstændigheder skal ulykken desuden anmeldes til Arbejdstilsynet. Herefter videregives sagen til Arbejdsskadestyrelsen, som tager stilling til, hvorvidt der er tale om en skade, som er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsskadestyrelsen skal sørge for, at sagen bliver oplyst, dvs. at de skal indhente den nødvendige dokumentation.

I praksis er det dog vigtigt, at man som skadelidt selv deltager aktivt i denne proces og sikrer, at de nødvendige undersøgelser finder sted, samt at alle relevante og nødvendige dokumenter fremskaffes og præsenteres for Arbejdsskadestyrelsen.

Det kan være hensigtsmæssigt, at man under processen i Arbejdsskadestyrelsen udarbejder indlæg til styrelsen, hvor man forklarer og uddyber vanskelige spørgsmål om eksempelvis bevismæssige, indkomstmæssige, lægelige eller juridiske forhold.

Ønsker du at anke en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen skal dette ske indenfor 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Det er Ankestyrelsen, der behandler ankesagen.

Hvis man ikke kan acceptere Ankestyrelsens afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Vi har stor erfaring med at føre sager om arbejdsskader – både i Arbejdsskadestyrelsen, ved Ankestyrelsen og ved domstolene, og vi giver dig gerne vores professionelle vurdering af netop din situation.