Anbefalinger

Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du opnår den korrekte kompensation. Dels skal din arbejdsgiver anmelde skaden korrekt, og dels skal du være opmærksom på, at du får den erstatning, du har krav på.

Generelt er det vigtigt at sikre beviser. Det betyder, at du skal sørge for at dine gener er ført til journal hos din egen læge eller på sygehuset, ligesom du skal sørge for at gemme kvitteringer for de udgifter, som du har pådraget dig i anledning af din skade.

Det er endvidere vigtigt, at det hurtigt bliver undersøgt, om nogen er ansvarlig for ulykken, således at der kan fremsættes krav om de erstatningsposter (tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte mm.), som ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen. Se under kompensation.

Vi henviser tillige til vores almindelige anbefalinger for erstatningssager, og hvis der er noget, du er i tvivl om, er du selvfølgelig altid mere end velkommen til at kontakte os for en overordnet vurdering af mulighederne i din situation.