Overordnet om arbejdsskader

Vi har stor erfaring med at hjælpe skadelidte i arbejdsskadesager.

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, vil du normalt have ret til erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at tegne arbejdsskadeforsikring for alle virksomhedens ansatte.

Forsikringen dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der stilles ikke krav om, at uheldet skal kunne bebrejdes arbejdsgiveren. Arbejdsskadeordningen dækker også hændelige uheld samt arbejdsulykker, du selv er skyld i.

Sagerne behandles i Arbejdsskadestyrelsen, som tager stilling til, om der er tale om en arbejdsskade og udmåler erstatningen.

Du har typisk ret til erstatning for arbejdsskade:

  • Når du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde
  • Selvom du selv er skyld i ulykken
  • Selvom skaden ikke er sket på selve arbejdspladsen

Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen. Det er dog en god idé, at du rådfører dig med en erstatningsadvokat forinden, og lader en professionel hjælpe dig med udformningen af anken, således at den indeholder den nødvendige argumentation og dokumentation.

Hvis Ankestyrelsen ikke giver dig medhold, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Vi har stor erfaring med arbejdsskadesager og giver dig gerne vores professionelle vurdering af din sag. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du ikke går glip af en erstatning, som du ellers havde krav på.

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999