Anbefalinger i voldsoffersager

Udover vores generelle anbefalinger i erstatningssager, bør du i sager om voldsoffererstatning:

  • Anmelde forbrydelsen til politiet hurtigst muligt (om muligt indenfor 24 timer)
  • Indgive din ansøgning om erstatning indenfor 2 år fra forbrydelsen (forældelse)
  • Kontakte din erstatningsadvokat tidligt i forløbet, så du får den rette rådgivning

Herudover er det vigtigt, som i andre erstatningssager, at du sikrer dokumentation for både gener og eventuelle udgifter i forbindelse med skaden og behandlingen heraf. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os.

Få en gratis sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en gratis vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999