Kompensation for patientskader

I patientskadesager udmåles erstatningen efter Erstatningsansvarsloven, hvor du kan opnå erstatning for en række poster:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetabserstatning
  • Forsørgertabserstatning
  • Erstatning for varige behandlingsudgifter

Kompensationen udbetales af hospitalets, lægens eller behandlerens forsikringsselskab. Der er i loven en bagatelgrænse på kr. 10.000

Du kan læse nærmere om de enkelte poster under vores generelle information om kompensation i erstatningssager.

Få en gratis sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en gratis vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999