Kompensation for arbejdsskader

I forbindelse med en arbejdsskade kan der udbetales erstatning for én eller flere af følgende poster:

  • Udgifter til nødvendig sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler mm.
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Overgangsbeløb ved dødsfald

Du skal være opmærksom på, at følgende erstatningsposter ikke kan kræves dækket under arbejdsskadeforsikringen:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Visse udgifter til medicin, lægeerklæringer mm.

Hvis arbejdsskaden skyldes kollegers eller arbejdsgivers uagtsomme handlinger, eller hvis skaden skyldes arbejdsgiverens manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter (med andre ord: er der noget at bebrejde arbejdsgiveren?), kan der rejses et supplerende erstatningskrav overfor arbejdsgiveren vedrørende disse poster.

Såfremt arbejdsskaden sker i forbindelse med et færdselsuheld eller i andre tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan disse poster kræves dækket af skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået den rette kompensation, eller om sagen i øvrigt er behandlet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af mulighederne.

Få en gratis sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en gratis vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999